SRTM vrstevnice ve formátu .OSM (CzechRepublic)

Program: srtm2osm na wiki
- vytváří si cache .hgt souborů ve složce srtm/SrtmCache/*.hgt
- je tedy možno stáhnout předem pro ČR:

Bounding box: 48.5 12.15 51.0 18.9 (pokud byste zde chtěli větší, napište)

#!/bin/sh
for N in 48 49 50 51; do for E in $(seq 12 20); do
  wget http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/N${N}E0${E}.hgt.zip;
done; done;

Soubor: srtm-100m6.osm.bz2 (18MB, rozbalené 196MB)
- vrstevnice po 100m, upravená hlavička pro APIv6
- invokace: Srtm2Osm.exe -large -bounds1 48.5 12.15 51.0 18.9 -step 100
- obsahuje 2M nodů, číslování počíná 1000000000

Soubor: srtm-20m6.osm.bz2 (93MB, rozbalené 1GB)
- vrstevnice po 20m, upravená hlavička pro APIv6
- invokace: Srtm2Osm.exe -large -bounds1 48.5 12.15 51.0 18.9
- obsahuje 10M nodů, číslování od 1000000000

Pavel Zbytovský, pavel(at)zby.cz, 8/2010